எப்படியும் சாதிக்கலாம்…….

சீனாவின் ஜிலின் மாகாணத்தில் வசித்து வரும் 38 வயதான  லியு ஸ்டோங் என்பவருக்கு தான் பார்த்த தொழில் பிடிக்காததால் ஒருநாள் பல் குத்தும் குச்சியைக்  கையில் வைத்து யோசித்துக்கொண்டிருந்தார். அப்போ அவருக்கு ஒரு ஐடியா வந்தது.  குச்சிகளை வைத்து சிற்பங்களை உருவாக்கும் யோசனைதான் அது. பல்வேறு விதமான ஓவியக் கலைகளை இணையங்களில் பார்த்து கற்றுக்கொண்டார்.

download (1) download

 

தான் பார்த்து வந்த தொழிலை ராஜினாமா செய்து விட்டு 2,000 ($315) யுவான்களைக் கொண்டு   5 லட்சம் பல் குத்தும் குச்சிகளை வாங்கி மூன்றே மாதங்களில் அபரிதமாக  குதிரை ஒன்றை உருவாக்கி விட்டார். முதலில் சரியாக  வராத போதும் தவறுகளில் இருந்து சரியான விஷயங்களைக் கற்றுக்கொண்டதாக தெரிவித்துள்ளார்.  இப்பொழுது வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார். 3 மீட்டர் நீளமும் 1 மீட்டர் அகலமும் 170 கிலோ எடையும் கொண்ட 3அடி குதிரை சிற்பம் எல்லோரையும் கவர்ந்துவிட்டது. இது பிறவியில் இருந்தே எனக்குள் இருக்கும் திறமை என்று சொல்ல மாட்டேன். ஆர்வத்தில் கற்றுக்கொண்டதை, ஓரளவு நன்றாகச் செய்திருக்கிறேன் என்று மட்டுமே சொல்ல முடியும் என் லியு தெரிவித்துள்ளார்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s