வேலையை தீர்மானிக்கும் காரணி

இது ஒரு முக்கியமான விஷயம் எந்த வேலை கொடுப்பவரும் உங்களுடைய டெக்னிக்கல் திறமை என்பது உங்களின் தேர்வை தீர்மனிக்கும் காரணியாக இருப்பது ஓரளவிற்க்குதான். அதில் சிறிது குறை இருந்தாலும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ள மாட்டார்கள். ஏனென்றால் கற்கும் விசயங்களை எப்போது வேண்டுமானாலும் கற்று கொண்டு திறமையை அதிகப்படுத்தலாம். அதனால் உங்களுடைய Attitude எனப்படும் மனோபவத்தைதான் பெரிதாக பார்ப்பார்கள். பொதுவாக இது ஒரு மிக முக்கியமான காரணியாக இருக்கும். உங்களுக்கு எவ்வளவு திறமையிருந்தாலும் சரியான மனோபாவம் இல்லையெனில் அந்த அலுவலகத்தில் நன்றாக வேலை செய்யமுடியாது.

தொழில்நுட்ப அறிவு = 30-40%

மனோபாவம் (Attitude) = 50-60%

மற்றவை (Others) = 10-20%

எனவே துறைசார்ந்த கேள்விகளை தவிர்த்து, இந்த பொதுவான கேள்விகளை எதிர்கொள்வதை பார்ப்போம்.
பெரும்பாலும் Attitude மற்றும் மற்ற சில விசயங்களை சில கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்கும் விதத்தை கொண்டு தீர்மானிக்கிறார்கள். அவற்றில் சில

Tell me about yourself?

பெரும்பாலான இடங்களில் இதுதான் முதல் கேள்வியாக இருக்கும். இதுதான் உங்களுடைய வெற்றிக்கு முதல் நுழைவாயில். இதை முன்பே தயார் செய்து கொள்ளுங்கள்.

சுருக்கமாக, படிப்பு, வேலை அனுபவம் எல்லாவற்றையும் சொல்லி முடிக்கவேண்டும்.

“ I’m XXX , B.com graduate passed out XXX with XX years of experience. Specialized on ____. Worked on XX as XX, YY company as YY……….

Why did you leave your last job?

என்ன காரணம் இருந்தாலும், கடைசி வேளையை பற்றி பொதுவாக நல்ல விசயமாகவே சொல்லுங்கள். உங்கள் பாஸை பற்றியும்(மரண கடியராக இருந்தாலும்) நல்ல விதமாக சொல்லுங்கள். எனென்றால் உங்களிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பவரும் ஒரு பாஸ்தான். காரணமாக நல்ல விசயங்களை குறிப்பிடுங்கள் நல்ல வாய்ப்பு, நல்ல நிறுவனம், புதிய விசயங்கள் கற்று கொள்ள வாய்ப்பு, வேலை முன்னேற்றம் இப்படியாக ….

What experience do you have in this field?

உங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கள். முக்கியமாக உங்களுடைய அனுபவங்கள் இந்த புதிய வேலைக்கு எப்படி உதவும் என சொல்ல வேண்டும்.

உதா: உங்கள் பழைய ப்ராஜக்டில் புதிய வேலையைப்போன்றே ஒரு வேலை செய்ய நேர்ந்தது, இதே போன்ற வேலை செய்ய நேர்ந்தது இப்படியாக பல…..

What do you know about this organization?

இந்த நிறுவனத்தை பற்றி என்ன தெரியும்? என்ற இந்த கேள்விக்கு முன்னே, நீங்கள் நேர்முகத்தேர்வு வரும் முன்னரே அந்த நிறுவனத்தை பற்றிய விவரங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

இப்போது website இல்லாத கம்பெனிகளே இல்லை. எனவே அந்த கம்பெனிகளை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள். அந்த நிறுவனத்தை பற்றிய நல்ல விசயங்களை சொல்லுங்கள். அதில் நிறுவனத்தை பற்றி

Nature of Business, Type of business, Management, Profit ( if Loss then don’t mention it), Future projection about the firm.

செய்யும் தொழில், செய்கின்ற விதம், எந்த வித மேலாண்மை, லாபம் ( நஷ்டம் என்றால் சொல்ல வேண்டாம் “ கடந்த வருடத்தில் 10% நஷ்டத்தில் போய்க்கொண்டு இருக்கும்” போன்றவற்றை தவிர்க்கவும்)

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s